Dane kontaktowe

Don Trucking Sp. z o.o.

Glinki 144
85-861 Bydgoszcz

NIP: 9532606498

Ludzie w Don Trucking

Firma Don Trucking zatrudnia obecnie około 260 pracowników, spośród których 235 to kierowcy, właściwy kapitał firmy. Mogą oni liczyć na wsparcie dyrekcji, personelu administracyjnego, pracowników kierujących pracą kierowców: planerów, razem 25 osób. Planerzy w różnych siedzibach utrzymują kontakt z kierowcami i zleceniodawcami. Także od nich oczekuje się, by całkowicie znali się na swoim rynku.

Don Trucking posiada niehierarchiczną strukturę i dzięki temu bardziej bezpośrednie kontakty. W firmie Don Trucking stawiamy na dobrą komunikację wychodzącą od dyrekcji, pracowników i kierowców jako elementy istotne dla osiągnięcia sukcesu współpracy. Od pracowników i kierowców oczekuje się, by byli proaktywni i komunikowali się w sposób jasny i na czas.

Dobre planowanie i odpowiednie wykonanie.

Świadczenie usług logistycznych z sukcesem jest częścią dobrego planowania i właściwej realizacji opracowanych planów. Don Trucking dba o to, by proces logistyczny przebiegał bez przerwy poprzez opracowywanie ze zleceniodawcą procesów logistycznych i integrowanie systemów IT. Don Trucking dąży do uzyskania optymalnego połączenia jednostek z Europy Zachodniej i Wschodniej u dostawcy, by móc zagwarantować zleceniodawcy jakość. Elastyczność to klucz w tych rozwiązaniach. Od ręki nic nie jest możliwe.

W roku 2017 firma Don Trucking osiągnęła dochody ze świadczonych usług w wysokości ponad 8 milionów Euro. Obecnie Don Trucking posiada ponad 140 nowoczesnych ciężarówek na drogach spełniających europejskie normy Euro 6. Posiadamy oddziały w Polsce oraz Holandii.

Otwarta komunikacja stoi w Don Trucking na pierwszym planie.

Don Trucking dotrzymuje swoich obietnic. Don Trucking jest bardzo wiarygodną firmą w swoich usługach liniowych. A nawet w przypadkach, gdy coś się nie udaje, obowiązuje zasada otwartej komunikacji. Don Trucking kontaktuje się bezpośrednio ze swoim kontrahentem, by razem szukać rozwiązań.