Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Decora S.A.

Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
wielkopolskie, Polska

www.arbiton.com

NIP: 7861000577

NASZ ZESPÓŁ

Nasz Zespół to Grupa Ludzi – specjalistów w różnych dziedzinach, których doświadczenie i zaangażowanie są siłą napędową naszej Firmy. Misją Naszego Zespołu jest dążenie do dostarczenia jak najwyższych wartości klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom, które odpowiadają ich oczekiwaniom. Sukces naszej organizacji jest zasługą wszystkich Pracowników, których profesjonalizm, zaangażowanie i praca zespołowa, zmierzają zawsze do osiągania wyznaczanych celów oraz zapewnienia klientom obsługi na najwyższym poziomie.
Pracownicy przychodzą do Naszej Organizacji z nowymi pomysłami, cennym doświadczeniem i pozytywnym nastawieniem, a My stwarzamy tylko warunki, w których  mają możliwość jak najlepiej to wykorzystać.

WARTOŚCI PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

Jako firma działamy w zgodzie z Naszymi Wartościami, które są dla nas drogowskazem w naszej codziennej pracy. Kierujemy się Nimi we współpracy i kontaktach z Naszymi akcjonariuszami, klientami i pracownikami. Wierzymy, że wartości są tak samo ważne w życiu prywatnym, jak i na poziomie przedsiębiorstwa.
Dla człowieka są głównym aspektem osobowości, w firmie decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej, zapewniają utrzymanie równowagi wewnętrznej w okresach turbulencji i dają ciągle impulsy do rozwoju.

EFEKTYWNOŚĆ

1. Definiowane cele osiągamy w założonym czasie i przy założonych nakładach
2. Podejmując działania dążymy do osiągnięcia zamierzonych efektów, które dostarczają oczekiwanych wartości.

WSPÓŁPRACA

Dbamy o prawidłowy przepływ informacji, uwzględniając potrzeby i możliwości współpracowników, klientów i akcjonariuszy.

SZACUNEK

Szanujemy naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych, ich czas, pracę i odmienne zdanie.

UCZCIWOŚĆ

1. Jesteśmy uczciwi. Wiarygodnie przedstawiamy fakty, zdarzenia, informacje. Potrafimy przyznać się do błędów.
2. Uczciwie oceniamy zachowania i pracę nas samych, naszych kolegów, koleżanek, przełożonych i podwładnych.

ELASTYCZNOŚĆ

1. Akceptujemy, że raz przyjęty model działania może ulec zmianie.
2. Zachęcamy i wspieramy do dokonywania nieustannych usprawnień i przełomów w przyjętych modelach biznesowych.

ODWAGA

W ramach swoich obszarów odważnie podejmujemy decyzje. Nie boimy się wyrażać własnego zdania.

ZAUFANIE

Postępujemy tak, aby w oczach innych być godnymi zaufania.

Odpowiedzialność społeczna

  • „WOKÓŁ NAS”

Jako firma od początku istnienia związana z rodzimą Środą Wielkopolską czujemy się odpowiedzialni za to, co jest wokół nas. W związku z tym od lat podejmujemy działania mające na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz wybranych przedsięwzięć krajowych. Grupa Kapitałowa Decora S.A., mająca swoją główną siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, troszczy się o promocję rozwój regionu wspierając różne formy aktywności sportowej, kulturalno-naukowej. Skutecznie łączymy biznesową strategię rozwoju z aktywnym działaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta, regionu i województwa.

  • „Dzieci to nasza przyszłość”

Szczególną uwagę kierujemy na dzieci i młodzież, wspomagając lokalne przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy społecznej, dbając o ich doposażenie oraz fundując stypendia naukowe, które umożliwiają rozwój szczególnie uzdolnionym, młodym ludziom. Już od kilku lat współpracujemy z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, honorując najzdolniejszych uczniów szkoły stypendium naukowym. W miarę możliwości pomagamy w modernizacji i doposażeniu obiektów przedszkolnych i szkolnych (np. wyposażenie sal w rolety, podkłady podłogowe), wspieramy różne akcje (np. dzień dziecka, piknik rodzinny, dzień sportu, itp.). Dzieci to przeciez nasza przyszłość!

  • „Pomocna dłoń Decory”

Firma Decora S.A. angażuje się również w pomoc różnego rodzaju lokalnym instytucjom społecznym- między innymi Domom Pogodnej Jesieni czy Ośrodkom Pomocy Społecznej. Wspieramy też rodziny dotknięte nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.

Jesteśmy dumni z naszych Pracowników i wspieramy tych, którzy podejmując inicjatywę w formie wolontariatu promują wartości Decora oraz nasze miasto.

 

„Honos habet onus”
„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”