Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.

Icchoka Lejba Pereca 1
00-849 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.credit-suisse.com/careers

Credit Suisse w czasie COVID-19

Jesteśmy tu dla Was

Doceniamy zaufanie jakim obdarzyliście Credit Suisse. Chcielibyśmy Was zapewnić, że w tym trudnym czasie wszystkie nasze wysiłki i zaangażowanie naszych pracowników skierowane są na zapewnienie jeszcze lepszego poziomu obsługi naszych klientów.

Epidemia COVID-19 oraz związane z nią strategie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wdrażane przez władze poszczególnych krajów wywołały w ostatnich tygodniach niestabilność rynków finansowych. Zważywszy na rozmiar wyzwań i trudności spowodowanych zaistniałą sytuacją, bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i reprezentowanych przez nas społeczności jest naszym priorytetem.

Podejmujemy działania w zakresie ochrony

Jako międzynarodowa organizacja zapewniamy sprawnie funkcjonujące systemy zarządzania ciągłością działalności, które umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji w celu ochrony zarówno klientów, jak i pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu kontynuacji działań firmy. Na początku roku nasze rozwiązania awaryjne zaczęły być systematycznie wdrażane w regionie APAC, a ich zakres został następnie rozszerzony na pozostałe regiony i lokalizacje. Działania naszej organizacji mogą być prowadzone w sposób zdalny, z różnych miast, a także w przypadku wprowadzenia kwarantanny. Nieustannie monitorujemy sytuację i podejmujemy odpowiednie działania, które umożliwią nam powrót do środowiska pracy, z jakim mieliśmy dotychczas do czynienia.

Nasi pracownicy

W pełni rozumiemy niezwykle trudną sytuację, w której znaleźli się nasi pracownicy zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym. Globalne, regionalne i krajowe zespoły kryzysowe pracują nieprzerwanie w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, co jest głównym priorytetem naszej firmy. W biurach wdrożyliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny pracy, które są zgodne z zaleceniami i rekomendacjami zarówno krajowych, jak i międzynarodowych organów opieki zdrowotnej oraz organów regulacyjnych, i mają na celu zapewnienie pracownikom wsparcia, którego potrzebują w obecnym czasie.

Doradzamy by chronić

W okresie zawirowań rynkowych zapotrzebowanie w zakresie kontaktu z zaufanym doradcą finansowym jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Regularna ocena warunków rynkowych prowadzona przez naszego Globalnego Dyrektora Inwestycyjnego (Gobal Chief Investment Officer) oraz jego zespół stanowi szczególnie cenne narzędzie umożliwiające naszym klientom znalezienie optymalnych rozwiązań w obecnej sytuacji. Eksperci ci pracują nad opracowaniem odpowiednich propozycji w zakresie doradztwa inwestycyjnego dla naszych klientów z uwzględnieniem najbardziej aktualnych informacji w odniesieniu do bieżących wydarzeń.

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/corona-information/we-are-here-for-you.html

https://www.instagram.com/creditsuisse_careers/?hl=en