Dane kontaktowe

CMC Poland Sp. z o.o.

Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
śląskie, Polska

NIP: 6490001173

DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA

CMC Poland czynnie angażuje się w proces kształcenia przyszłego pokolenia pracowników, które wkroczy na rynek pracy.

  • Współpracujemy z lokalnymi technikami w ramach dualnego systemu kształcenia, organizując w roku szkolnym dla uczniów zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na naszych wydziałach produkcyjnych oraz w obszarze logistyki;
  • Szkoła im. J. Bema w Zawierciu – klasa o profilu Technik mechanik
  • Szkoła im. S. Staszica w Zawierciu – klasa o profilu Technik mechatronik
  • Szkoła im. R. Gostkowskiego w Łazach – klasa o profilu Technik transportu kolejowego oraz klasa o profilu Technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • Szkoła w Porębie – planowana klasa o profilu Technik automatyk
  • Współpracujemy z Politechniką Śląską z Wydziałem Technologicznym Mechanicznym. W ramach tej współpracy, studenci studiów dualnych odbywają u nas praktyki zawodowe, dzieląc rok akademicki między zajęcia teoretyczne na uczelni a praktyczną naukę i zdobywanie doświadczenia w firmie przemysłowej w relacji 50/50.
  • Przy współpracy z CMC i zaangażowaniu w studia naszych pracowników, Politechnika Częstochowska w roku akademickim 2018/2019 otworzyła kierunek Metalurgia na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
  • CMC sponsoruje stypendia dla uczniów i studentów kształcących się w systemie dualnym na terenie naszej firmy.
  • Współpracujemy również z Politechniką Częstochowską i AGH w Krakowie. Wielu studentów realizuje u nas praktyki wakacyjne. Uczniom i studentom zapewniamy zaangażowanie i wsparcie specjalistycznej kadry, która przekazuje wiedzę i wieloletnie doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych czy stażu przemysłowego; stwarzamy możliwość poznania produkcji stali i zaznajomienia się z procesami jakie temu towarzyszą.