Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, SSC w Poznaniu

Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań
wielkopolskie, Polska

NIP: 7792392194

Bridgestone Shared Services Center w Poznaniu to centrum usług wspólnych obsługujące spółki koncernu Bridgestone - największego na świecie producenta opon, wyrobów z gumy oraz dostawcy transportowych rozwiązań mobilnych. Powstało ono w 2011 roku i jest jedyną tego typu jednostką, która świadczy usługi dla fabryk, centrów sprzedażowych i centrum technologicznego Bridgestone zlokalizowanych w regionie EMIA (Europe - Middle East- India - Africa).


Zatrudniamy ponad 230 pracowników, którzy działają w obszarach księgowości, finansów, podatków, płac i kadr oraz prawa. Na co dzień pracujemy w 6 językach i w zależności od działu czy zespołu są to: angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański i polski.


Uważamy, że stosy dokumentów i pakiet rutynowych zadań – to przeszłość współczesnej księgowości, rachunkowości i finansów. Działając w duchu ciągłego doskonalenia wywodzącym się z japońskiej filozofii kaizen stawiamy na automatyzację i robotyzację powtarzalnych czynności, co daje nam czas na podejmowanie bardziej skomplikowanych wyzwań, udział w międzynarodowych projektach i rozwijanie swoich umiejętności. Dzięki temu możemy budować w Bridgestone SSC w Poznaniu centrum eksperckie, a nasi pracownicy mogą poszerzać swoje kompetencje.

Dołącz do jednego z naszych działów:

ACCCOUNTS PAYABLE – jest odpowiedzialny za księgowanie faktur dotyczących zobowiązań i przygotowanie płatności. Weryfikuje i księguje wydatki pracownicze oraz bezpośrednio kontaktuje się z dostawcami międzynarodowymi i krajowymi. Kontroluje oraz weryfikuje konta bilansowe, dotyczące zobowiązań i zakupu materiałów.

RECORD TO REPORT – zajmuje się księgowaniem środków trwałych oraz ich amortyzowaniem. Uzgadnia transakcje w grupie Bridgestone EMIA oraz kompensuje wzajemne należności i zobowiązania. Do jego zadań należy również ustalanie kont bilansowanych, audytów oraz inne aktywności kontrolingowe.

CASH AND BANKING – odpowiada za codzienne procesowanie wyciągów bankowych i płatności. Zarządza kontami bankowymi, zadaniami księgowymi związanymi z zamknięciem miesiąca, ale także przygotowuje plany wydatków oraz zabezpieczenia walutowe.

INVOICE TO CASH / ORDER TO CASH - to działy zajmujące się należnościami Grupy Bridgestone EMIA. Odpowiadają za proces fakturowania, alokacji płatności i windykacji klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Współpracują się z klientami z całego świata.

RETAIL – świadczy finansowe oraz pozafinansowe usługi do sieci sprzedaży First Stop w Europie. Zakres ich działań obejmuje m.in. zobowiązania, należności, księgę główną, raportowanie miesięcznych wyników finansowych oraz kontroling. Ponadto, funkcjonujący w ramach działu Retail, zespół B2B oraz B2C jest drugą linią wsparcia dla platform zakupowych sieci First Stop, dostępnych w całej Europie.

QUALITY - jest odpowiedzialny za wsparcie w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. Jego działania skupiają się budowaniu kultury ciągłego doskonalenia, prowadzeniu projektów usprawniających, szkoleniu z metodologii Lean oraz monitorowaniu wydajności procesów i wizualizacji wskaźników KPI.

MASTER DATA - dba o terminowość i poprawność danych wprowadzanych do systemów: SAP, Kyriba i Navision wspierających zarządzanie firmą. Zespół sprawdza jakość danych, a także nadzoruje transfer pomiędzy poszczególnymi systemami oraz weryfikuje ewentualne poprawki w systemie.

LOGISTIC DOCUMENTATION ADMINISTRATION - zbiera dokumentację logistyczną na potrzeby prawidłowego składania deklaracji VAT dla spółek Bridgestone w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystując autorskie rozwiązania w Microsoft Access oraz Microsoft Azure rejestruje otrzymywane od przewoźników dokumenty, a następnie raportuje wyniki do zespołu podatkowego. Ściśle współpracuje z działami logistycznymi Bridgestone w całej Europie.
TAX EMIA – zapewnia wsparcie regionu Bridgestone EMIA w zakresie rozliczeń VAT i obowiązków w zakresie cen transferowych, łącząc centralizację wiedzy i kompetencji z bliską współpracą z jednostkami lokalnymi.

CORPORATE FINANCE CENTER OF EXCELLENCE - to wewnętrzne centrum eksperckie dla Grupy Bridgestone EMIA odpowiedzialne za konsolidację budżetów i wyników finansowych oraz raportowanie ich do siedziby Bridgestone Global w Japonii. Dba o zgodność z przepisami rachunkowymi i regulacjami JSOX w celu tworzenia efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej.

PEOPLE SOLUTIONS – zespół, który oprócz naszego SSC wspiera spółki Bridgestone w Polsce. Jest odpowiedzialny za sprawy administracyjne, szkolenia i rozwój naszych pracowników oraz raportowanie.

HUMAN RESOURCES – członkowie tego zespołu towarzyszą pracownikom SSC na wszystkich etapach zatrudnienia. Zajmują się rekrutacją, wprowadzaniem pracowników, szkoleniami i wspieraniem ich rozwoju. Ponad to zespół odpowiada za organizację wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, CSR, promocję SSC i komunikację wewnętrzną.

LEGAL & COMPLIANCE - udziela porad, ocenia ryzyko, prowadzi oraz zarządza sprawami sądowymi. Przygotowuje dokumentację, opiniuje umowy, doradza w sprawach z zakresu prawa pracy, wspiera projekty M&A oraz współpracuje z doradcami zewnętrznymi. Dba również o tworzenie zasad ładu korporacyjnego oraz wdrażanie i przestrzeganie przez organizację zasad compliance.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas:

  1. Wejdź na www.bridgestone-ssc.eu
  2. Kliknij w zakładkę „KARIERA”
  3. Znajdź ofertę, która Cię interesuje,
  4. Wypełnij formularz, dołącz do niego CV i aplikuj!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami mailowo - [email protected]