Dane kontaktowe

Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 888 60 00
Fax: 22 888 60 00
[email protected]

www.bi-polska.pl

NIP: 5272321100

Pozostałe lokalizacje:

Biuro we Wrocławiu

ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 11
50-370 Wrocław
dolnośląskie, Polska
[email protected]

Najczęściej zatrudniamy

  • Menadżer Projektów Mieszkaniowych - nadaje rytm i dba o efektywną współpracę wszystkich uczestników realizacji projektu.
  • Menadżer ds. Rozwoju - szuka nowych lokalizacji, zbiera informacje, negocjuje zakup nowych działek – to on tworzy fundament przyszłego sukcesu firmy (dosłownie!).
  • Doradca Klienta - jego rolą jest zbudowanie trwałych, opartych na zaufaniu relacji z Klientem i przekonanie go, że kupienie mieszkania w naszej firmie to najlepsza z możliwych opcji.
  • Menadżer techniczny ds. koncepcji - to nasz wewnętrzny architekt, który przygotowuje pierwsze studium wykonalności projektu na nowych działkach, a potem nadzoruje przygotowanie docelowego projektu nowej inwestycji.
  • Menadżer techniczny ds. realizacji - czuwa nad realizacją inwestycji, którą powierzamy generalnemu wykonawcy, regularnie odwiedza budowy oraz nadzoruje koszty, terminy i jakość realizacji.
  • Specjalista ds. relacji z klientem - to osoba, która najdłużej pozostaje w relacji z Klientem, bo od podpisania umowy rezerwacyjnej aż do przekazania projektu do obsługi posprzedażowej.
  • Specjalista ds. obsługi posprzedażowej - to osoba obsługująca Klientów w okresie rękojmi i gwarancji, a więc już po odbiorze mieszkania.
  • Pracownicy zespołów wspierających - zatrudniamy również pracowników w działach marketingu, księgowości, kontroli finansowej, IT i HR. Mamy też sztab bezcennych asystentek i często korzystamy z okresowej pomocy stażystów.

Więcej informacji znajdziesz na www.kariera.bi-polska.pl