Dane kontaktowe

BorgWarner Poland

Jasionka 950
36-002 Jasionka
podkarpackie, Polska
Telefon: 17 850 88 00
[email protected]

www.borgwarner.com

NIP: 5862205381

Pozostałe lokalizacje

BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o.

Jasionka 950B
36-002 Jasionka
podkarpackie, Polska
Telefon: 17 717 25 50

BorgWarner to firma, która dba o rozwój swoich pracowników

Zapewniamy systematyczny dostęp do szkoleń

Plan szkoleń dostosowujemy do kierunku rozwoju firmy oraz indywidualnych predyspozycji i oczekiwań pracowników.

Organizacja szkoleń oparta jest o wewnętrzną procedurę, która zapewnia opracowanie rocznego planu szkoleń obejmującego szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno w kraju jak i za granicą. Zapewniamy pracownikom szkolenia "twarde" potrzebne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz szkolenia "miękkie" pozwalające rozwijać umiejętności psychospołeczne. W opracowywaniu planu szkoleń biorą udział poszczególni pracownicy oraz ich bezpośredni przełożeni.

Wybór szkoleń uwarunkowany jest wynikiem oceny pracy za poprzedni rok, tzn. pracownicy otrzymują szkolenia w tych dziedzinach, w których potrzebują poprawy lub uaktualnienia wiedzy i umiejętności. Drugim elementem decydującym o wyborze szkoleń jest rozwój pracownika i przygotowanie go do objęcia szerszego zakresu obowiązków lub awansu na wyższe stanowisko.

Dofinansowanie studiów

Wspieramy inicjatywę pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie studiów. Zapewniamy również doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi przez organizację kursów w siedzibie firmy.

Możliwości awansu

Stwarzamy pracownikom możliwości awansu poprzez uruchamianie rekrutacji wewnętrznych. Każdorazowo, pracownicy są informowani o wolnych stanowiskach pracy,  na które mogą aplikować.