Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

Suwak 3
02-676 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 1132061128

Odpowiedzialny biznes – strategia zarządzania kapitałem ludzkim

Nasza misja – droga, którą podążamy, aby zrealizować strategię zarządzania kapitałem ludzkim to dbanie i troska o pracowników (ang. People Care). Materializujemy ją poprzez dążenie do osiągnięcia  4 kluczowych celów:

Budowanie „przyjaznego” miejsca pracy

Regularnie badamy poziom zaangażowania pracowników i angażujemy ich w warsztaty mające na celu wspólne wypracowanie rozwiązań podnoszących efektywność działania  naszej organizacji i zadowolenie Pracowników. Doceniając ich wysokie kompetencje i zaangażowanie, przygotowaliśmy pakiet świadczeń benefitowych mających na celu dbałość o zdrowie oraz dobre samopoczucie, a także celebrowanie najważniejszych chwil w ich życiu.

Mając na uwadze motywacyjną rolę systemu świadczeń, koncentrujemy się nie tylko na różnorodności i mnogości benefitów, ale przede wszystkim na jakości oferowanych pakietów i świadczeń.

Realizacja inicjatyw szkoleniowo-rozwojowych

Inwestycja w potencjał ludzki poprzez zapewnienie programów rozwojowych związanych z doskonaleniem kompetencji pracowników i menadżerów to jeden z najważniejszych priorytetów w Naszej organizacji.

Bycie blisko biznesu – wspieranie jego rozwoju i mobilności pracowników

Bycie blisko biznesu oznacza dla nas wspieranie każdego obszaru biznesowego poprzez:

  •  rekrutowanie i zatrudnienie utalentowanych Pracowników;
  •  zarządzanie wynikami pracy;
  •  udział w przygotowywaniu planu rozwoju funkcji i budowaniu planów sukcesyjnych;
  •  wspólne projektowanie zmian organizacyjnych.

Ponadto koncentrujemy się na kreowaniu wewnętrznego rynku pracy, dbając o budowanie świadomości pracowników, dotyczącej realizowania swojej kariery w innych działach firmy lub spółkach Grupy BNP Paribas. Zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest promowanie, umożliwianie i sprzyjanie idei mobilności.

Optymalizacja i digitalizacja w obszarze HR

Jakość i efektywność wykonywanych przez pracowników zadań uzależniona jest od sposobu funkcjonowania organizacji. Przykładamy szczególną uwagę do odpowiednio zaprojektowanych, podlegających nieustannej kontroli i optymalizacji procesów HR. Dbamy, by stosowane procedury i narzędzia były integralne z celami biznesowymi organizacji oraz dostosowane do potrzeb kluczowych użytkowników.