Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

bioMérieux SSC Europe Sp. z o.o.

Generała Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.biomerieux.pl

Poznaj nas

bioMérieux SSC Europe Sp. z o. o. jest centrum usług biznesowych dla spółek grupy bioMerieux. Obecnie posiadamy dwa centra, jedno znajduje się w Warszawie w odległości 8 minut od stacji metra Dworzec Gdański drugie w Buenos Aires. Mimo dzielącej nas odległości jesteśmy jedną firmą #OneSSC, której misją jest dostarczanie jak najlepszego wsparcia naszym wewnętrznym klientom. Polska spółka obsługuje 19 lokalnych spółek zaczynając od Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, krajów Benelux’u, Nordyków, Niemiec, Włoch, Polski aż po Republikę Południowej Afryki, Singapur i Tajlandię. Siłą naszego SSC są nasi pracownicy, którzy dzięki swoim umiejętnością i wiedzy pokazują naszym wewnętrznym klientom wartość z posiadania wystandaryzowanych procesów. 

Podstawowymi procesami obsługiwanymi przez bioMérieux SSC są:

  1. Proces finansowy – księgowość w działach należności, zobowiązań i księgi głównej
  2. Proces zamówień – wsparcie sprzedaży przy obsłudze zamówień, klientów końcowych

Prócz tych procesów jeden z naszych departamentów zajmuje się ustawiczną poprawą procesów oraz wdrożeniami w nowych spółkach.

O bioMérieux

Zaangażowanie firmy bioMérieux w problemy zdrowia publicznego i biologii zakorzenione jest w wyjątkowej historii rodziny Mérieux. W 1897 roku Marcel Mérieux, uczeń Ludwika Pasteura, założył w Lyonie laboratorium, analityczne, które zostało przekształcone w Institut Mérieux. Był to początek niezwykłej przygody, zarówno w dziedzinie biologii, jak i w przemyśle.

Jego syn, dr Charles Merieux, objął stery w laboratorium ojca w 1937 roku. W 1940 roku wprowadził posiewy in vitro - technikę opracowaną przez holenderskiego profesora Frenkel’a, która zrewolucjonizowała metody wytwarzania szczepionek i zapoczątkowała produkcję odczynników do diagnostyki in vitro.

W roku 1963, Alain Mérieux, wnuk Marcela, założył firmę diagnostyczną bioMérieux, która jest obecnie częścią Instytutu Mérieux. Przedsiębiorstwa należące do grupy bioMérieux zajmują się zagadnieniami diagnostyki, immunoterapii, bezpieczeństwa żywnościi żywieniem, dokładając wszelkich wysiłków pozwalających sprostać nowym wyzwaniom zdrowia publicznego i przyczynić się do rozwoju medycyny jutra.

Zobacz jak pracujemy

Przełomowe daty z życia firmy

1897 - Marcel Mérieux zakłada Instytut Mérieux, który następnie opracowuje szereg szczepionek oraz produktów biologicznych, w tym odczynników. Alain Mérieux był prezesem Instytutu przez 25 lat, do 1994 roku
1963 - Powołanie BD Mérieux, stanowiącego w połowie własność Instytutu Mérieux,
a w połowie Becton Dickinson
1974 - Alain Mérieux przejmuje pakiet kontrolny: BD Mérieux zostaje przekształcona
w bioMérieux
1986 - Przejęcie API Systems (Francja)
1988 - Przejęcie Vitek od McDonnel Douglas (USA)
2001 - Przejęcie Organon Teknika Diagnostic od Akzo Nobel (Holandia)
2003 - 40 rocznica powstania firmy
2004 - Wprowadzenie bioMérieux na giełdę
2006 - Otwarcie Centrum Christophe Mérieux, zajmującego się badaniami nad biologią molekularną oraz mikrosystemami (Grenoble, Francja), Przejęcie Bacterial Barcodes (USA) - DiversiLab™
2007 - Przejęcie Biomedics (Hiszpania), Przejęcie BTF (Australia)
2008 - Joint venture z Sysmex (Japonia), Joint venture z Shanghai Kehua Bio-engineering (Chiny)
Przejęcie AB BIODISK (Szwecja), nabycie AviaraDx (USA) i przekształcenie w bioTheranostics, Inc.
nabycie PML Microbiologicals (USA)
2010 – Meikang Biotech – Chiny
2011 – Przejęcie AES (Francja) oraz Argene (Francja), otwarcie bioMerieux SSC Europe
2013 - Nabycie BioFire (USA)

Nasza misja społeczna

Pacjenci i Klienci

Nasze zaangażowanie na rzecz zdrowia publicznego wynika z tradycji rodziny Merieux.

Od początku, kiedy Marcel Merieux pracował u boku Ludwika Pasteura, następnie rodzina Mérieux, a później firma bioMérieux, uczestniczą w długiej i bogatej w tradycję walce z chorobami. Dziś rodzina Merieux pełni rolę biologów przemysłowych działających na rzecz zdrowia publicznego na całym świecie.

Choroby nie znają granic, a bioMérieux stara się zapewnić dostęp do diagnostyki ludziom na całym świecie, niezależnie od lokalnego systemu opieki zdrowotnej.

Globalnie, istotnym problemem zdrowia publicznego jest kwestia bezpieczeństwa żywności.

bioMérieux dąży nie tylko do dostarczania przemysłowi spożywczemu rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i jakość żywności, ale stara się także zostać partnerem i edukatorem w zakresie zdrowia publicznego, aby zapewnić dostawy bezpiecznej i pożywnej żywności na całym świecie.

Ludzie i Społeczności

Jako jeden z wiodących producentów w dziedzinie diagnostyki in vitro, model rozwoju bioMérieux jest zakorzeniony w nasze zaangażowanie w służbę na rzecz zdrowia publicznego. Trzy główne obszary to: odpowiedzialność wobec społeczeństwa, wobec pracowników i środowiska.

bioMérieux kładzie szczególny nacisk, na jakość relacji z ludźmi i stosunki w pracy.

  • Ściśle współpracujemy z partnerami społecznymi, koncentrując się w szczególności na obszarach zdrowia i integracji w miejscu pracy.
  • Mocno angażujemy się w rozwój i zapewnienie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym
    w naszej firmie.
  • Staramy się zagwarantować rozwój osobisty i zawodowy pracownikom poprzez szkolenia, by zwiększać ich umiejętności i wspierać ich rozwój kariery.

Jesteśmy obywatelem korporacyjnym i poprzez dotowanie i filantropię wspieramy projekty:

  • związane z naszą dziedziną wiedzy i misją poprawy zdrowia publicznego,
  • pozwalające na dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się,
  • kulturalne i społeczne w społecznościach, w których zlokalizowane są nasze oddziały i spółki zależne.

Etyka i Zgodność z Wymaganiami Prawnymi

bioMérieux dąży, we wszystkich swoich działaniach, do przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej i zgodności z przepisami.

Przestrzeganie zasad Global Compact

Od 2003 roku firma bioMérieux jest członkiem Global Compact, międzynarodowej inicjatywy pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma na celu rozwiązanie problemów wynikających z globalizacji.

Przestrzeganie norm etycznych

Globalny Program Etyki i Zgodności z Wymaganiami Prawnymi gwarantuje, że ​​polityki i praktyki - zarówno wewnętrzne, jak i publiczne - są zgodne z dążeniem firmy bioMérieux do etycznej
i uczciwej kultury organizacji. Globalny Kodeks Postępowania pomaga pracownikom podejmować właściwe wybory, działania i zachowania w złożonym i zróżnicowanym środowisku globalnego biznesu.

Docenianie naszych partnerów w biznesie

Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z dostawcami, opartych na odpowiedzialnym
i zrównoważonym podejściu do zakupów, ponieważ są one podstawą naszego wspólnego sukcesu.

Zapewnienie globalnej, jakości produktu

Nigdy nie zapominamy, że każdego dnia, na całym świecie, na podstawie wyników naszych badań lekarze podejmują decyzje dotyczące sposobu leczenia, oraz że produkty spożywcze są dopuszczane do konsumpcji, a produkty farmaceutyczne – do użycia. Polityka Jakości bioMérieux i Globalny System Zarządzania Jakością pozwalają naszym wewnętrznym procesom osiągnąć optymalny poziom wydajności przy jednoczesnej wysokiej jakości wyników
i przestrzeganiu wymogów prawnych.

Zwiększenie kontroli naszych procesów biznesowych

Grupa Audytu Wewnętrznego realizuje program oceny ryzyka i przeprowadza wewnętrzne audyty oraz konsultacje w celu zapewnienia, że zainteresowane strony będą miały zaufanie do naszych wyników ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (2)