Dane kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Powstańców Śląskich 17
01-381 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 666 17 68
Fax: 22 666 17 70
[email protected]

www.bibliotekabemowo.pl

NIP: 5222362516

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Od lat tworzymy jedną z ważniejszych bemowskich instytucji kultury. Nasze usługi są ogólnodostępne i bezpłatne. W ramach biblioteki funkcjonuje 10 filii bibliotecznych oraz dwa Miejsca Aktywności Lokalnej. Można w nich spotkać ciekawych ludzi, rozwijać pasje i poszerzać wiedzę. Stała obecność w życiu Czytelników pozwala nam tworzyć ofertę spełniającą ich oczekiwania.

Nasza Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, w tym online. Wypożycza i udostępnia zbiory ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami i starszych. Popularyzuje czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, sprawuje nadzór nad filiami bibliotecznymi, a także współdziała różnymi podmiotami i instytucjami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców. Ponadto organizuje i współorganizuje: spotkania z twórcami kultury, wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne, w tym również drogą online.