Baza firm w miejscowości Koprzywnica w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo