Baza firm w miejscowości Janczyce w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją