Baza firm w miejscowości Zawiercie w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją