Baza firm w miejscowości Wilkowice w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją