Baza firm w miejscowości Tarnowskie Góry w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją