Baza firm w miejscowości Sosnowiec w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją