Baza firm w miejscowości Siemianowice Śląskie w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją