Baza firm w miejscowości Nowa Rybna w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo