Baza firm w miejscowości Mysłowice w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją