Baza firm w miejscowości Istebna w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją