Baza firm w miejscowości Częstochowa w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją