Baza firm w miejscowości Bielsko-Biała w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją