Baza firm w miejscowości Będzin w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją