Baza firm w miejscowości Stalowa Wola w grupie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych