Baza firm w miejscowości Sanok w grupie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych