Baza firm w miejscowości Rudnik nad Sanem w grupie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych