Baza firm w miejscowości Mielec w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją