Baza firm w miejscowości Rabka-Zdrój w grupie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych