Baza firm w miejscowości Oświęcim w grupie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych