Baza firm w miejscowości Zielona Góra w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją