Baza firm w miejscowości Miastowice w grupie transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami