Baza firm w miejscowości Bydgoszcz w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją