Dane kontaktowe

Bank Rumia Spółdzielczy

Morska 21
84-230 Rumia

NIP: 5860103860

Jesteśmy instytucją działającą na lokalnym rynku od 1950 roku. Polski kapitał i lokalny charakter działania sprawiają, że jesteśmy blisko naszych klientów.

Cenimy naszą różnorodność i ważne jest dla nas indywidualnie podejście do  potrzeb i problemów członków naszej społeczności. Inwestując w  sukces klientów współtworzymy lokalną przedsiębiorczość, dążymy do zapewnienia ich satysfakcji z kontaktów z nami, naszych produktów i jakości świadczonego serwisu, dzięki którym nawiązujemy długoterminowe relacje.

Stwarzamy warunki do samorealizacji zawodowej naszych pracowników, umożliwiamy ich rozwój, wspieramy pomysły i inicjatywy. Inspirując i rozwijając ich potencjał, pomagamy realizować marzenia naszych klientów, tworzymy rozwiązania posiadające dla nich wartość dodaną.

Jesteśmy zaufanym, stabilnym i przewidywalnym partnerem w biznesie, razem z naszymi udziałowcami tworzymy stabilną organizację.

Pielęgnujemy również dobre doświadczenia z naszymi partnerami biznesowymi, a w naszych codziennych relacjach z dostawcami, usługodawcami, oczekujemy wzajemnych profesjonalnych i odpowiedzialnych postaw biznesowych.

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie mocne podstawy jakimi są wspólne wartości takie jak:

 • Relacje
 • Zespół
 • Odpowiedzialność
 • Aktywność
 • Doskonałość
 • Perspektywa

Jest to wspólnie wypracowany system wartości, który ma ogromny wpływ na kulturę organizacji postawę i zachowania pracowników, w  tym Zarządu Banku. Dotyczy on wzajemnych relacji wewnątrz Banku, z klientami, udziałowcami i szeroko rozumianym otoczeniem. Wpływ na postrzeganie naszej instytucji, na nasz wizerunek, markę i reputację.

Wspólne przestrzeganie przyjętych wartości daje satysfakcję z  wykonywanej pracy, umacnia naszą pozycję rynkową, sprawia, że możemy się cieszyć większym zaufaniem naszych klientów.

Nasze wartości współgrają i wynikają z samej wizji i misji Banku, określonej w Strategii działania BRS.

Misja

Realizujemy pomysły ludzi stąd

Misja określa pięć istotnych grup społeczności, która nadaje sens funkcjonowania naszej organizacji i które się nawzajem przenikają. Mówiąc o pracownikach mamy na myśli całą naszą Firmę, z kolei nasza Firma nie istniałaby gdyby nie Nasi klienci i udziałowcy, a idąc jeszcze dalej Nasi klienci i udziałowcy tworzą lokalne społeczności. 

Będąc członkiem naszych społeczności, wzajemnie się wspieramy w realizacji celów.Znamy się i nasze potrzeby, awspółistniejąc na tym samym terenie, tworzymy wspólne mocne więzi. Pobudzamy aktywność członków naszej społeczności, aktywnie uczestniczymy w lokalnych inicjatywach, wspieramy i inicjujemy je.

Stwarzamy warunki do samorealizacji zawodowej naszych pracowników, umożliwiamy ich rozwój, wspieramy pomysły i inicjatywy. Inspirując i rozwijając ich potencjał, pomagamy realizować marzenia naszych klientów, tworzymy rozwiązania posiadające dla nich wartość dodaną.

Jesteśmy zaufanym, stabilnym i przewidywalnym partnerem w biznesie, razem z naszymi udziałowcami tworzymy stabilną organizację.

Wizja

Bank i pracodawca pierwszego wyboru.

Lider SGB na Pomorzu.

Bank pierwszego wyboru

Chcemy być traktowani przez członków naszej społeczności jako najlepszy Bank, do którego zawsze skierują swoje pierwsze kroki. Nasi klienci wiedzą, że każdy jest dla nas ważny i nikt nie jest anonimowy. Nasze wzajemne kontakty są oparte o uczciwość i zaufanie poprzez czytelne produkty i  przejrzyste procedury, etyczne postępowanie.

Pracodawca pierwszego wyboru

Dla naszych pracowników chcemy być stabilną, godną zaufania instytucją, która zapewnia pracę i daje możliwości rozwoju zawodowego w długim okresie.

Stwarzamy dobre warunki pracy, dbamy o przejrzyste zasady współpracy oraz poziom wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe.

Nasze wzajemne relacje budujemy w oparciu o sprawną komunikację, szacunek, uczciwość i równouprawnienie.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska czy miejsca w strukturze organizacyjnej (począwszy od stażysty po członków Zarządu) wyznajemy i postępujemy zgodnie z naszymi wartościami, przestrzegamy tych samych zasad i regulacji.

Jesteśmy jednym zespołem, w którym stwarzamy warunki do samorealizacji zawodowej, otwarcie dzielimy się naszymi opiniami, przez co każdy z nas ma wpływ na rozwój Banku.

Wszyscy budujemy wspólny Bank, identyfikujemy się i podporządkowujemy wszelkie działania wartościom firmy, które są podstawą naszej kultury organizacyjnej.

Lider SGB na Pomorzu

Wyróżniają nas wysokie standardy obsługi i współpracy, a poprzez rozważne zarządzanie ryzykiem i kosztami osiągamy długoterminową perspektywę rozwoju i wyników finansowych.

Jesteśmy rozpoznawalni dzięki poziomowi oferowanych usług, naszym znakiem jakości są pracownicy i ich profesjonalizm.

Najnowsze oferty pracy

 • Bank Rumia Spółdzielczy

  Rumia, pomorskie

  2020-03-29

zobacz wszystkie oferty pracy (1)