Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Axpo Polska Sp z o. o.

Al. Jerozolimskie 123
02-017 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.axpo.com

ETAP 1

Wyślij nam swoje CV

Wszystkie stanowiska, na które obecnie prowadzimy rekrutacje wraz z podanymi lokalizacjami znajdują się w wyszukiwarce ofert. Aplikacja odbywa się on-line.

ETAP 2

Selekcja aplikacji

Spośród otrzymanych aplikacji wyselekcjonujemy te, które najbardziej odpowiadają na określone oczekiwania. Do dalszego etapu rekrutacji wybrane zostaną osoby, których doświadczenie i kompetencje spełniają kryteria stawiane kandydatom.

ETAP 3

Kontakt telefoniczny

Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na spotkanie rekrutacyjne.

ETAP 4

Rozmowa kwalifikacyjna

Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie z potencjalnym przełożonym oraz przedstawicielami działu HR.

ETAP 5

Zakończenie rekrutacji

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego informujemy Cię o jego wyniku. Jeżeli Twoja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie proponujemy Ci pracę w Axpo.