Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Amcor Specialty Cartons Polska Sp. z o.o.

Aleksandrowska 55
91-205 Łódź
łódzkie, Polska
Telefon: +48426138110

www.amcor.com

NIP: 7260004398

Grupa Amcor, do której należy Amcor Specialty Cartons Polska jest wiodącym, globalnym przedsiębiorstwem w branży opakowaniowej. Naszym priorytetem i główną wartością jest Bezpieczeństwo. Na całym świecie firma zatrudnia ponad 50 tysięcy Pracowników, w ponad 250 zakładach, z czego ponad siedmiuset pochodzi z naszego łódzkiego oddziału. W Grupie AFEMEA mamy 61 zakładów, zatrudniamy ok. 12 tysięcy Pracowników  i jesteśmy obecni w 22 krajach. W 2019 roku nastąpiło połączenie z firmą Bemis i od tego czasu, firma Amcor jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE)

Łódzki zakład Amcor Specality Cartons należy do grupy Specialty Cartons, której klientami są firmy między innymi takie jak JTI, PMI, ITG. Produkuje się u Nas opakowania do wyrobów tytoniowych za pomocą nowoczesnych technologii - druku rotograwiurowego oraz offsetowego.

Nasze Wartości - The Amcor Way

 • ​​​Bezpieczeństwo - „Chronię” 

Z poświęceniem działamy na rzecz bezpiecznego środowiska pracy. Bezpieczeństwo to przede wszystkim ludzie, nie liczby.

 • Prawość - „Angażuję się”

Stoimy na straży swoich przekonań, zdobywając szacunek i zaufanie współpracowników, jak i naszych klientów poprzez swoje działania oraz zachowania.

 • Współpraca - „Jestem Partnerem”

Działamy na rzecz wspólnych celów, wymiany pomysłów, nauki i wzajemnego wspierania się.

 • Odpowiedzialność - „Przyczyniam się”

Reagujemy na potrzeby naszych interesariuszy i środowiska. Uczestniczymy w życiu naszych społeczności. Tworzymy zrównoważone rozwiązania dla dobra naszych Klientów.

 • Wyniki i Outperformance - „Tworzę”

To właśnie wyniki i Outperformance są ważne dla nas i dla naszych Klientów. Właśnie to nas wyróżnia spośród wszystkich innych firm.

 • Przywództwo Operacyjne - „Nasze zaangażowanie”

Świadome przyjmowanie współodpowiedzialności za rozwój biznesu i proaktywnie angażowanie się na jego rzecz.

 • Doskonałość Handlowa - „Nasza szansa”

Już teraz jesteśmy partnerem, na którym Klienci mogą polegać. Naszym celem jest utrzymanie tej pozycji.

 • Talent - „Nasi ludzie”

Przyciągnięcie i utrzymanie najbardziej utalentowanych współpracowników zagwarantuje, że nadal będziemy przewodzić w naszej branży.

 • Dyscyplina Pieniężna i Kapitałowa - „Nasze inwestycje”

Aktywnie staramy się poprawić wyniki widoczne w bilansie i skutecznie kontrolujemy koszty. Poprawa wyników finansowych zapewni nam utrzymanie firmy na wiodącej pozycji na rynku.

 • Innowacyjność - „Nasze udoskonalenia”

Stałe udoskonalanie procesów, produktów oraz usług w obrębie całego przedsiębiorstwa, pozwolą na zachowanie pozycji lidera w branży opakowaniowej.

Ochrona środowiska

Bycie globalnym liderem w branży oznacza Odpowiedzialność. W Amcor, robimy to przez uwzględnianie wszystkich istniejących i nowych wymogów oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska jak i polityki CSR. Staramy się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju, niwelując (minimalizując) negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Finalist for ’s Sustainability Awards 2021: 

 • packagingeurope.com/announcement-sustainability-awards-2021-finalists/
 • packagingeurope.com/sustainability-perspectives-exploring-pcr-with-amcor/

Struktura i opisy obszarów

Dział produkcji

Dzieli się na Rotograwiurę i Offline, PMR, INK. Zajmuje się zapewnieniem sprawnego i efektywnego działania oraz ciągłości produkcji, zgodnie z wytycznymi jakościowymi, potrzebami rynku i klienta jak i założonym budżetem oraz planem produkcyjnym.

Rotograwiura to przemysłowa odmiana druku wklęsłego stosowana do produkcji opakowań. 

Nasz Dział  Rotograwiurowy w ASCPL to park maszynowy składający się z 6-ciu maszyn drukujących. Opakowania do wyrobów tytoniowych są produkowane na nowoczesnych maszynach typu Lemanic i Riviera.

Dział Rotograwiury Amcor Specialty Cartons jest odpowiedzialny za: produkcję opakowań kartonowych do wyrobów tytoniowych dla Klientów z całego świata.

Na czele działu stoi Manager Operacyjny Obszaru Rotograwiury, do którego raportują: Kierownicy działów produkcyjnych, Mistrzowie zmianowi oraz Pracownicy Administracyjni.  W obszarze produkcyjnym stanowiska, na których można się u nas rozwijać i zdobywać doświadczenie to: Pracownik Produkcji, Rolowy, Młodszy Operator, Maszynista Rotograwiurowy.

W kandydatach cenimy otwartość na zmianę , komunikatywność, samodzielność oraz chęć do rozwoju.

Dział Przygotowania Narzędzi

Opiera się na realizacji pełnego wsparcia działu druku rotograwiurowego. Jest to kilka ściśle wyspecjalizowanych komórek, które są nierozerwalnie połączone z obszarem druku. To właśnie ten dział przygotowuje wykrojniki i cylindry, a także zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w farby, korzystając przy tym z własnej mieszalni.

W kandydatach cenimy pracowitość, dokładność i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Offline

To drugi co do wielkości dział drukujący w naszej fabryce Amcor Specialty Cartons. W tym obszarze opakowania produkowane są z zastosowaniem technologii druku offsetowego oraz wzbogacane lakierami czy folią.

Zespół działu Offline to nie tylko Drukarze, to też Operatorzy maszyn sztancujących, Monterzy Wykrojników, a także osoby specjalizujące się w technologii.

W kandydatach cenimy dużą samodzielność w działaniu, nastawienie na zespół i zainteresowanie poligrafią.

Dział Supply Chain

Realizuje cały proces logistyczny zamówień – od momentu wpłynięcia zamówienia od klientów do momentu wysyłki towaru gotowego. Obszar aktualnie liczy około 100 pracowników na stanowiskach magazynowych, specjalistycznych i kierowniczych. Składa się z Działów Obsługi Klienta (B2B), Planowania Produkcji, Zakupów (surowców, narzędzi specjalistycznych, nieprodukcyjnych), Magazynu oraz Transportu.

W kandydatach cenimy umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, pracowitość, otwartość.

Dział Techniczny

Jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w parku maszynowym, a także całą infrastrukturę firmową wraz z obszarem technicznym projektów inwestycyjnych. Obszar aktualnie liczy około 25 pracowników na stanowiskach inżynieryjnych i specjalistycznych.

W kandydatach cenimy wykształcenie techniczne, otwartość na zdobywanie specjalistycznej wiedzy i gotowość do pracy w zespole.

Dział Kontroli Jakości

W fabryce Amcor Specialty Cartons zajmuje się kontrolą wydrukowanych etykiet. Są to wszelakie testy laboratoryjne, a także kontrola wizualna, która weryfikuje czy etykieta spełnia wszystkie wymagania klienta.

Obszar liczy około 35 Pracowników, wśród których są też osoby zajmujące się dokumentacją systemową, a także projektami usprawniającymi.

W kandydatach cenimy dokładność i skrupulatność, otwartość na zdobywanie specjalistycznej wiedzy, czy gotowość do pracy w zespole.

Dział HR

Zajmuje się realizacją szeroko rozumianej polityki personalnej oraz pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia biznesowe wsparcie organizacji w zakresie całego cyklu życia pracownika w firmie.

W kandydatach cenimy otwartość, komunikatywność, samodzielność w działaniu i nastawienie na zespół.

Dział Administracji

Recepcja zajmuje się kompleksową obsługą Klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie: administracyjnym i organizacyjnym. Asystent Kierownictwa zajmuje się również obiegiem dokumentów w firmie oraz organizacją eventów. Do codziennych obowiązków należy organizacja spotkań, rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej oraz współpraca z kurierami. Ponadto koordynuje organizacją podróży służbowych, m.in. rezerwacją zakwaterowania, biletów lotniczych i transferów.

Chętnie podejmiemy współpracę z osobami energicznymi, kreatywnymi, które posiadają wysokie zdolności organizacyjne i interpersonalne. Zapraszamy kandydatów, którzy lubią pracę w dynamicznej organizacji i czekają na nowe wyzwania.

Dział Finansów

Odpowiedzialny jest za wszystkie procesy księgowo – kontrolingowe naszej firmy. Na czele działu stoi Dyrektor Finansowy, do którego raportuje Główna Księgowa oraz Manager Działu Kontroli Finansowej.

W kandydatach cenimy otwartość na zdobywanie specjalistycznej wiedzy, chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szukanie rozwiązań.

PrePrint Western Europe

Dział PrePrint składa się ze specjalistów ds. Rozwoju Produktu, Kierowników projektów  technicznych, Specjalistów PrePress, Specjalistów operujących w programie CAD, oraz wiele innych ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produktu opartego o potrzeby Naszych Klientów. Ze względu na międzynarodową organizację, zespół aktywnie wspiera globalne projekty. Nasi Pracownicy mają możliwość brać udział w kontrolowaniu i zapewnieniu jakości, kompletowaniu próbek, rysunkach technicznych narzędzi skrawających oraz w tworzeniu raportów i prezentacji dla Klienta oraz dla organizacji.

Szukamy osób z wykształceniem technicznym, umiejętnością analitycznego myślenia, nastawionych na rozwój

Shared Service Center

Centrum Usług Wspólnych Amcor Specialty Cartons w Łodzi świadczy wysokiej jakości usługi księgowe w zakresie rozrachunków z dostawcami, rozrachunków z należnościami, bankowości i przetwarzania na koniec miesiąca dla Amcor Specialty Cartons i Amcor Flexibles w Europie Zachodniej i USA. Zespół wspiera tworzenie i wdrażanie Kontroli Wewnętrznej oraz koordynację przygotowań przed wizytą GIA. Główne obowiązki członków zespołu polegają na przetwarzaniu faktur dostawców, poprzez sprawdzanie ich pod kątem wymogów ustawowych, dopasowanie do istniejącego zamówienia zakupu, wysyłanie ich do zatwierdzenia i księgowanie na kontach kosztów. Oprócz zespołów księgowych, SSC składa się z zespołu zarządzania windykacją, który przyczynia się do poprawy przepływów pieniężnych poprzez zmniejszenie liczby dni sprzedaży zaległości.

Poszukujemy kandydatów silnie zorientowanych na wyniki, odpornych na stres, posiadających podstawową wiedzę księgową i dobrą znajomość liczb.

https://www.amcor.com/about/overview/history

Pricing Team Europe

Jest częścią Amcor Specialty Cartons. Zespół skupia się na monitorowaniu i “ulepszaniu poziomu rentowności portfela”. Członkowie zespołu są odpowiedzialni za zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta, która przyczynia się do realizacji umów z kontrahentami. Dzięki skróceniu czasu realizacji i minimalizacji kosztów, zespół przyczynia się bezpośrednio do satysfakcji Naszych klientów.

Szukamy osób szybko uczących się, potrafiących analizować wiele danych, pro-aktywnych, chcących się rozwijać.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (4)