Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Mogilska 43
31-545 Kraków
małopolskie, Polska
Telefon: +48 12 62 72 200

www.engineering-airliquide.com

NIP: 6761136130

Rozwój zawodowy

W Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Naszym pracownikom zapewniamy gruntowne przeszkolenie związane bezpośrednio ze stanowiskiem i charakterem wykonywanej pracy. Ze względu na profil działalności firmy, tzw. szkolenia twarde stanowią zdecydowaną większość. W tej grupie szkoleń dużą część stanowią wewnętrzne programy, poświęcone nabywaniu i rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz poszerzaniu wiedzy zgodnej ze specyfiką firmy. Dodatkowo, pracownicy objęci są szkoleniami dotyczącymi narzędzi i programów komputerowych używanych w firmie, szkoleniami z zakresu aktualizacji norm i przepisów prawnych, a także różnego rodzaju szkoleniami tzw. „miękkimi” z zakresu zarządzania, komunikacji czy negocjacji.

Firma dofinansowuje również studia podyplomowe pracowników zgodne z charakterem wykonywanej pracy. Osoby studiujące mogą liczyć zarówno na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji, jak i na dodatkowe ułatwienia ze strony pracodawcy, np. elastyczny czas pracy.