Dane kontaktowe

Agrii

Obornicka 233
60-650 Poznań
wielkopolskie, Polska
[email protected]

NIP: 5251551964

Jak wygląda rekrutacja

ETAP 1

Zweryfikowanie potrzeb kadrowych, dodanie ogłoszenia o pracę, oczekiwanie na zgłoszenia kandydatów.

ETAP 2

Weryfikacja i wybór kandydatów z nadesłanych CV. Na podstawie otrzymanych kandydatur, wybierani są kandydaci z kompetencjami odpowiadającymi określonym wymogom.

ETAP 3

Pierwsze, wstępne spotkanie z kandydatami na dane stanowisko. W spotkaniu bierze udział dyrektor regionu lub działu.

ETAP 4

Weryfikacja kandydatów, którzy brali udział w pierwszym spotkaniu. Ze wszystkich osób, które uczestniczyły w rozmowach etapu trzeciego, zostają wybrane osoby spełniające wstępne wymogi. Zostają one zakwalifikowane do etapu piątego.

ETAP 5

Drugie spotkanie z kandydatami wybranymi do kolejnego, drugiego etapu właściwych rozmów – ponowna rozmowa z dyrektorem regionu lub działu. W spotkaniu może brać również udział inna zainteresowana etapem osoba, np. kierownik działu.

ETAP 6

Analiza przeprowadzonych spotkań i wybór odpowiedniego kandydata, który jest najbliższy oczekiwaniom i wymogom na dane stanowisko.

ETAP 7

Poinformowanie kandydata o pozytywnym wyniku zakończonej rekrutacji i omówienie szczegółów zatrudnienia.