Dane kontaktowe

Aero Gearbox International sp. z o.o.

Przemysłowa 3
39-100 Ropczyce
podkarpackie, Polska
Telefon: +48 17 749 2400

www.aerogearboxinternational.com

SZKOLENIA I ROZWÓJ

Dołączając do naszego grona, oferujemy pakiet szkoleń. Nasi Trenerzy pomogą poznać proces produkcji układów przeniesienia napędu.

Każda osoba zaczynająca pracę w Aero Gearbox International Poland bierze udział w szkoleniu wprowadzającym, na którym poznaje kulturę biznesową naszej organizacji oraz zdobywa wiedzę o naszych produktach i ich zastosowaniu.

Na początku swojej kariery, będziesz pracować pod nadzorem przełożonego i starszych stażem, doświadczonych kolegów. Plan wdrożenia jest indywidulanie dobierany do Twoich potrzeb zawodowych, a dopiero potem, doskonale przygotowany wedle indywidulanego planu szkolenia, rozpoczynasz samodzielną pracę.

Oprócz szkoleń wstępnych oferujemy możliwości edukacyjne dla wszystkich naszych pracowników. Aero Gearbox International Poland promuje kulturę ciągłego szkolenia i doskonalenia.