Dane kontaktowe

Aero Gearbox International sp. z o.o.

Przemysłowa 3
39-100 Ropczyce
podkarpackie, Polska
Telefon: +48 17 749 2400

www.aerogearboxinternational.com

Jak przebiega rekrutacja

Rekrutacja w Aero Gearbox International jest procesem kilkuetapowym. Jej przebieg i etapy dostosowane są do stanowiska i wymagań stawianych kandydatowi.

W ramach procesu rekrutacji stosujemy następujące narzędzia: rozmowa telefoniczna, rozmowa kwalifikacyjna oraz testy i zadania merytoryczne.

ETAP 1

Aplikowanie

Jeżeli zainteresowała Cię któraś z naszych ofert pracy, aplikuj poprzez portal pracuj.pl, załączając swoje aktualne CV (w języku polskim i/lub angielskim zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu rekrutacyjnym).

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW:

  • KLAUZULA - Upewnij się, że Twoje dokumenty aplikacyjne zawierają klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Aero Gearbox International zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182).
  • AKTUALNE CV – sprawdź czy wysyłasz aktualne CV (najlepiej w formacie pdf).
  • ZDJĘCIE – Zdjęcie nie jest wymaganym elementem CV. Jeżeli wysyłasz CV ze zdjęciem zadbaj aby było ono profesjonalne.

ETAP 2

Selekcja CV

Zawsze wybieramy te aplikacje, które w największym stopniu spełniają wymagania rekrutacyjne i odpowiadają profilowi stworzonemu dla danego stanowiska. Ze względu na dużą ilość aplikacji kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW:

  • KLAUZULA - CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę są przechowywanie w bazie kandydatów i mogą zostać włączone do kolejnych procesów rekrutacyjnych.
  • SPAM - Kilkukrotne aplikowanie na to samo ogłoszenie rekrutacyjne nie zwiększa Twojej szansy, ale na pewno utrudnia pracę rekruterowi.

ETAP 3

Rozmowa telefoniczna

Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej sprawdzamy motywację kandydatów do aplikowania do naszej firmy oraz na dane stanowisko, ich kompetencje oraz znajomość języka angielskiego. W niektórych procesach rekrutacyjnych nie występuje etap: rozmowa telefoniczna.

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW:
Zadbaj o to, aby mieć komfortowe warunki do swobodnej rozmowy z rekruterem.

ETAP 4

Testy merytoryczne

Testy, zadania i „case study” opracowane pod kątem stanowiska, którego dotyczy dany proces rekrutacyjny - to elementy, które pomagają nam zweryfikować wiedzę merytoryczną naszych kandydatów.

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW:
Do tego etapu trudno się przygotować, ponieważ zazwyczaj pytania dotyczą wiedzy praktycznej i doświadczenia. Najlepsze, co możesz zrobić to - pozytywna i otwarta postawa oraz szczery uśmiech na twarzy.

ETAP 5

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest standardowym etapem każdego procesu rekrutacyjnego. Zazwyczaj w takim spotkaniu uczestniczy pracownik Działu Personalnego, bezpośredni przełożony i menadżer. Podczas tego spotkania omawiane są: dotychczasowe doświadczenie kandydata, wiedza na temat firmy oraz jego kompetencje.

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW:

Kilka informacji, które mogą być pomocne w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej:

  • WIEDZA O FIRMIE - Oczekujemy, że będziesz posiadał podstawowe informacje o naszej firmie. Postaraj się zdobyć wiedzę o naszych obszarach działania i produktach.
  • PROFIL DZIAŁALNOŚCI - Zapoznaj się z profilem działalności Aero Gearbox International, ułatwi Ci również zadawanie pytań na spotkaniu rekrutacyjnym.
  • SPOŁKI ZAŁOŻYCIELSKIE - Warto też poznać podstawowe informacje na temat spółek założycielskich.
  • OPIS STANOWISKA – Zawarty w ogłoszeniu.
  • TWOJE PYTANIA - Rozmowa rekrutacyjna to okazja do zadania nam pytań dotyczących stanowiska i firmy. Zastanów się nad tym, jakich informacji potrzebujesz do ewentualnego podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy.

ETAP 6

Informacja zwrotna

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji (ich liczba oraz rodzaj jest zależny od pozycji, na jaką aplikujesz) otrzymasz telefon z ofertą pracy oraz informacje na temat proponowanych warunków zatrudnienia.

Osoby, które nie zostały wybrane, otrzymają informację zwrotną (e-mail, sms lub kontakt telefoniczny) w terminie do 30 dni od daty ostatniego spotkania z rekruterem.