Dane kontaktowe

Aero Gearbox International sp. z o.o.

Przemysłowa 3
39-100 Ropczyce
podkarpackie, Polska
Telefon: +48 17 749 2400

www.aerogearboxinternational.com

OPIEKA MEDYCZNA

Oferujemy naszym pracownikom prywatną opiekę medyczną oraz dostęp do pakietu dla członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

ubezpieczenie na życie

Wszyscy pracownicy Aero Gearbox International Poland są objęci dodatkowym prywatnym ubezpieczeniem na życie.  Również członkowie rodzin na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Co roku dajemy możliwość naszym pracownikom skorzystać ze szczepień ochronnych, które są w całości finansowane przez pracodawcę.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Posiadamy fundusz socjalny, z którego wypłacamy pracownikom między innymi bonusy świąteczne oraz zapomogi socjalne.

INTEGRACJA

Pracujemy, jednak znajdujemy czas na przyjemności. Organizujemy pikniki dla pracowników oraz ich najbliższych, tematyczne imprezy noworoczne, spotkania i wycieczki integracyjne. Razem świętujemy nasze sukcesy oraz wydarzenia przypadające w roku kalendarzowym.

DOFINANSOWANIE NAUKI

Oferujemy współfinansowanie nauki, między innymi: studia wyższe, studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia.

ATMOSFERA W PRACY

Wiemy, że znaczną część naszego życia spędzamy w pracy, dlatego atmosfera jest jednym z najważniejszych benefitów, który oferujemy naszym pracownikom. Wszyscy mówimy sobie po imieniu. Otwartość kultury organizacyjnej Aero Gearbox International na różnice wynikające nie tylko z płci, poglądów społecznych, ale i również z typów osobowości, postawy zespołu czy wyznawanych wartości jest kluczem do sukcesu.