Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Adient Poland Sp. z o.o. - Oddział Metal w Skarbimierzu

ul. Motoryzacyjna 1
49-318 Skarbimierz-Osiedle
opolskie, Polska
Telefon: +48 77 400 96 00

NIP: 2010000994

ETAP 1

Aplikację na interesujące Kandydata stanowisko wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć przez:
- portal pracuj.pl,
- wysyłając na adres [email protected] lub
- bezpośrednio w ochronie firmy Adient.

ETAP 2

Spośród nadesłanych aplikacji zostaje przeprowadzona selekcja Kandydatów zgodnie z profilem poszukiwanego kandydata.

ETAP 3

Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego z wybranymi Kandydatami w procesie selekcji w celu zapoznania się z doświadczeniem zawodowym oraz motywacją.

ETAP 4

Zaproszenie do pierwszego etapu spotkania rekrutacyjnego z pracownikiem Działu Personalnego w siedzibie naszej firmy, w celu przeprowadzenia testów weryfikujących wiedzę oraz umiejętności wymagane na danym stanowisku.

ETAP 5

Zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacyjnego, którym jest rozmowa zarówno z pracownikiem Działu Personalnego oraz Przełożonym.

ETAP 6

Poinformowanie wszystkich Kandydatów o wynikach rekrutacji.

ETAP 7

Dołączenie wybranej osoby/osób do naszego zespołu 😊