Dane kontaktowe

AgileOne

Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
małopolskie, Polska

NIP: 7010415918

AgileOne wyróżnione trzeci rok z rzędu w rankingu HRO Today RPO Baker’s Dozen

TORRANCE, Kalifornia, 20 października 2017 – Dzięki skoncentrowaniu się na innowacji i oferowaniu unikalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, już trzeci rok z rzędu firma AgileOne została wyróżniona przez HRO Today. Co więcej, zdobywając nagrody w 2016 i 2017 r., AgileOne wzmocniła swoją pozycję w rankingu RPO Baker’s Dozen po zdominowaniu kategorii średniego szczebla w roku 2015.

AgileOne pokazuje, że innowacja i wyjątkowe rozwiązania rekrutacyjne połączone z bezpośrednim dostępem do fundamentalnych technologii są kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO). Potrzeby przedsiębiorstw ewoluują z utowarowionych usług w zindywidualizowane rozwiązania, a jedynie AgileOne oferuje kompleksową gamę technologiczną i pełen zestaw usług rekrutacyjnych pod jednym dachem. Do usług oferowanych przez AgileOne zaliczają się:

  • Technologie: AccelerationVMS, AccelerationSOW, AccelerationICC, AccelerationATS, GigSource, AccelerationJP, DriveSRM
  • Usługi zarządzania talentami: MSP (usługi zarządzane), RPO (outsourcing procesów rekrutacyjnych), Direct Sourcing (pozyskiwanie u źródła), Payrolling (obsługa płac), Alumni (absolwenci szkół)

– Dawne granice, jakie istniały w obszarze zarządzania siłą roboczą, zacierają się – mówi Peter Carvalho, Prezes AgileOne. – Chociaż kiedyś biznes jasno definiował pojęcia pracowników tradycyjnych i dorywczych, niezmiennie ważna rola pracowników nietradycyjnych w połączeniu z pojawieniem się nowych metod wykonywania pracy, takich jak umowy krótkoterminowe, sprawiła, że przedsiębiorstwa musiały spojrzeć na swoją siłę roboczą z nowej perspektywy.

– Rozmowy nie dotyczą już przewagi bezpośrednio zatrudnionych pracowników nad pracownikami dorywczymi; zamiast tego prowadzimy wartościowy dialog na temat optymalizacji siły roboczej i całościowego pozyskiwania talentów – dodaje Carvalho.

– Wprowadzenie narzędzia dedykowanego społeczności profesjonalistów, AccelerationJP, zrewolucjonizowało rynek, ponieważ dzięki niemu umożliwiliśmy pracownikom o szerszej gamie profili zawodowych dotarcie do naszych klientów.

– Dalej inwestujemy w naszą autorską technologię oraz budujemy strategiczne relacje partnerskie z dostawcami najważniejszych rozwiązań rekrutacyjnych, żeby zaspokajać potrzeby naszych klientów – mówi Tracey Richardson, Wiceprezes, Workforce Solutions w AgileOne. – Podczas gdy zakres pojęcia „pozyskiwanie talentów” rozszerza się, obejmując nie tylko pracowników bezpośrednio zatrudnionych, ale także pracowników nietradycyjnych, takich jak pracownicy tymczasowi, freelancerzy, konsultanci i praktykanci, firma AgileOne ma niezwykłą możliwość oferowania wydajnych narzędzi pozyskiwania talentów, niezależnie od typu pożądanych pracowników.

– Firma AgileOne podchodzi do kwestii całościowego zarządzania talentami w unikalny sposób – dodaje Elliot Clark, CEO i Przewodniczący w SharedXpertise. – Wielu dostawców usług MSP i RPO kompletuje swoje pakiety rozwiązań zarządzania talentami w oparciu o relacje partnerskie i biznesowe. AgileOne decyduje się budować swoje podstawowe technologie i rozwiązania od wewnątrz. Z przyjemnością obserwujemy, jak pozycja firmy umacnia się w naszym rankingu RPO Baker’s Dozen i niecierpliwie czekamy na dalsze poczynania AgileOne.

O firmie AgileOne

Podejście Agile•1, oparte na usługach konsultacyjnych, pozwala rozwiązywać wszelkie problemy naszych klientów z siłą roboczą, oferując oszczędność pieniędzy, redukcję ryzyka, zarządzanie dostawcami, alternatywne warianty zatrudnienia, najlepsze praktyki branżowe oraz dostęp do najlepszych talentów. Połączenie innowacyjnych technologii naboru talentów z wiedzą doświadczonych profesjonalistów oraz szerokim pakietem całościowych rozwiązań kadrowych pozwala nam na maksymalizację wartości siły roboczej klienta oraz zredukowanie stopnia odpowiedzialności i kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Agile•1 sprawnie zarządza skomplikowaną strukturą dzisiejszej globalnej siły roboczej poprzez upraszczanie wszystkich aspektów związanych z zatrudnianiem pracowników bezpośrednich i dorywczych.

Agile•1 koncentruje się wokół wyzwań związanymi z zatrudnianiem osób posiadających odpowiednie umiejętności. Oparty jest na doradczym podejściu i innowacyjnych technologiach pozyskiwania talentów oraz wspierany jest przez doświadczonych profesjonalistów z branży. Maksymalizujemy wartość siły roboczej poprzez zmniejszanie zobowiązań i kosztów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Agile•1 to jedna z niewielu organizacji, która poza proponowanymi usługami zarządzania programami rekrutacji bezpośredniej, oferuje również autorskie technologie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Agile•1 opracował jednocześnie technologię i ofertę usług w celu zapewnienia odpowiednich procesów, które są uzupełniane przez zautomatyzowane oraz zintegrowane narzędzia. Dzięki każdej usłudze Agile•1 klienci mają możliwość wykorzystania specjalnie dostosowanych technologii, które usprawniają potencjał firmy. Takie zindywidualizowane podejście umożliwia Agile•1 osiągnięcie celów kosztowych i wydajnościowych, których oczekują nasi klienci.

Doradcze podejście Agile•1 pomaga zidentyfikować wyzwania oraz dostosować rozwiązania w zakresie zarządzania siłą roboczą, które będą zintegrowane z Waszymi obecnymi procesami i technologiami.

  • Zintegrowany system zarządzania wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem talentów dzięki dedykowanemu wsparciu
  • Sprawny proces rekrutacji maksymalizujący oszczędności oraz poprawiający jakość kandydatów
  • Ujednolicone protokoły w procesach: zapotrzebowania, fakturowania i zarzadzania wydajnością
  • Klasyfikacja pracowników w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zarządzaniem zróżnicowaną siłą roboczą na świecie.
  • Analizy w czasie rzeczywistym umożliwiające wgląd w każdy aspekt programu zarządzenia siłą roboczą
  • Skalowalne rozwiązania: to, co klient potrzebuje w czasie, w którym tego potrzebuje
  • Nagradzane technologie i programy realizowane przez doświadczonych profesjonalistów z branży
  • Długoterminowe planowanie strategiczne i analiza trendów w celu przewidywania wyzwań i szans

Technologie

Technologia Acceleration usprawnia komunikację pomiędzy kandydatami, pracownikami, freelancerami, dostawcami i przyszłymi kierownikami za pomocą zautomatyzowanych, modułowych rozwiązań, które ulepszają czasowe oraz bezpośrednie potrzeby zatrudnienia.

AccelerationVMS
Automatyzacja całego cyklu związanego z pracownikami tymczasowymi, w tym zapotrzebowania, selekcji, zatrudnienia, zarządzania, fakturowania i zwalniania za pomocą aplikacji typu „vendor management system” (VMS). Uzyskanie wglądu oraz kontrola kapitału ludzkiego za pomocą scentralizowanego systemu internetowego zapewniającego redukcję kosztów, lepszą jakość kandydatów oraz optymizację efektywności.

AccelerationSOW
Technologia ta umożliwia usprawnienie każdego etapu procesu związanego np. z angażowaniem firmy konsultingowej, realizacją projektu zagranicznego czy outsourcingiem profesjonalnych usług. AccelerationSOW to narzędzie do zarządzania projektami wymagającymi określenia zakresu prac (SOW - statement of work) za pomocą kompleksowej technologii zmniejszającej ryzyko przy angażowaniu usługodawcy, umożliwiającej śledzenie budżetu i harmonogramu realizacji projektu oraz zapewniającej oszczędności kosztów.

AccelerationICC
Wykorzystanie niezależnych wykonawców jako pracowników to strategiczna decyzja wymagająca kompleksowego planu minimalizacji ryzyka. Kompetentny partner może pomóc w minimalizowaniu ryzyka finansowego i prawnego związanego z wykorzystaniem niezależnych wykonawców, od kwalifikacji po fakturowanie. Jest to system zarządzania zgodny z obowiązującymi przepisami, posiadający kompletne dane na wypadek kontroli przez odpowiednie władze.

AccelerationATS
Ludzie to największa wartość firmy. Znalezienie i zatrudnienie osób posiadających właściwe umiejętności to istotna część ogólnego sukcesu firmy. Zatrudnij najlepiej wykwalifikowane osoby korzystając z przyjaznego dla użytkownika systemu online służącego do klasyfikacji kandydatów (ATS - applicant tracking system) i wspierającego proces rekrutacji.

SERVICES

The AllSource suite of services provides the people and programmes to manage all aspects of your temporary and direct staffing needs.

Usługi administracyjne
Dedykowany program usług administracyjnych (MSP - managed services program) rozwija, administruje oraz umożliwia klientowi wgląd w sposób zarządzania pracownikami tymczasowymi. Opracowane rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu pozyskiwania talentów dzięki dedykowanemu wsparciu, redukowaniu kosztów i poprawę jakości kandydatów.

Outsourcing procesu rekrutacji
Model outsourcingu procesu rekrutacji (RPO - recruitment process outsourcing) w znaczącym stopniu zmniejsza koszty związane z rekrutacją bezpośrednią.
Poprzez outsourcing całości lub części procesu można ograniczyć wielkość działu HR, zredukować koszty administracyjne i umożliwić zespołowi HR skoncentrowanie się na najważniejszych celach. Skorzystaj z możliwości uelastycznienia siły roboczej w dzisiejszym złożonym globalnym środowisku.

Professional Payrolling Services
Pracownicy tymczasowi odgrywają ważną rolę w elastycznej strategii zatrudniania. Zdolność szybkiej identyfikacji posiadanych umiejętności (np. byłych pracowników lub osób polecanych przez kolegów) umożliwia firmie szybkie reagowanie na potrzeby lub zagrożenia. Moduł Agile•1 Professional Payrolling Services (PPS) stanowi swoistą bazę danych umożliwiając zatrudnienie osób o wymaganych umiejętnościach i zapewniając alternatywny model angażowania pracowników, którzy nie kwalifikują się do zatrudnienia jako niezależni wykonawcy.

Zapewnienie ciągłości
Wszyscy pracownicy są dla pracodawcy znacząca inwestycją w ich wyszkolenie i profesjonalny rozwój. Dlatego tak ważne jest utrzymanie kontaktu z osobami na emeryturze, byłymi pracownikami i wykonawcami. Takie proaktywne rozwiązanie umożliwia bardzo szybkie zatrudnienie osób z potrzebnymi umiejętnościami, znaczną obniżkę kosztów i skrócenie czasu osiągnięcia przez pracownika wymaganej efektywności przy zachowaniu krytycznej wiedzy instytucjonalnej.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (4)