Dane kontaktowe

Aasa Polska S.A.

Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
mazowieckie, Polska
[email protected]

aasaglobal.com/poland

Społecznie odpowiedzialni

Odpowiedzialność społeczna

Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialność. Czujemy się zobowiązani do uwzględniania w naszej codziennej działalności problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników.

Podejście to przekłada się na etyczny i transparentny sposób prowadzenia firmy. Działamy w oparciu o poszanowanie obowiązującego prawa. Spełniamy wszystkie wymogi formalne i realizujemy zasady odpowiedzialnego pożyczania. Wraz z naszymi pracownikami i partnerami aktywnie angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Chcąc wspierać zrównoważony biznes, dołączyliśmy do grona strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i podpisaliśmy Kartę Różnorodności.

Kampania społeczno-edukacyjna Aasy Netu

Nasza pierwsza odsłona kampanii CSR “Aasy Netu” jest odpowiedzią na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Jednocześnie ma ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić.

Postanowiliśmy pomóc tym osobom w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Aasy Netu”, z którą wystartowaliśmy w czerwcu 2017 roku. Wierzymy, że wszyscy - bez względu na wiek - mogą zostać Aasami Netu, aby móc częściej kontaktować się z bliskimi, rozwijać zainteresowania i poprawić jakość swojego życia.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby Aasa była komfortowym, inspirującym i rozwijającym miejscem pracy, pełnym energii i optymizmu. Wspieramy oddolne inicjatywy, wolontariat oraz współpracę międzydziałową i międzynarodową.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności i na co dzień podejmujemy wiele działań w zakresie wspierania różnorodności i wielokulturowości. Chcemy tworzyć organizację działającą w oparciu o poszanowanie podstawowych zasad równości. Taką, która szanuje różnorodność wszystkich osób w środowisku pracy, bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

Podejmujemy też wiele działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy. Przykładem tego jest program „Aasa Heart Inside”, w ramach którego pracownicy biorą udział w inicjatywach dobroczynnych, maratonach charytatywnych i akcjach krwiodawstwa.

Odpowiedzialność biznesowa

W 2013 roku otrzymaliśmy od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Przeszliśmy także pozytywnie weryfikację dokonywaną przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pod kątem dostosowania się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

Od 2015 roku jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Zasady wypracowane przez KPF uznajemy za podstawowe wartości i ideały etyczne przedsiębiorstwa finansowego. Wspólnie z KPF i firmami zrzeszonymi opracowaliśmy również Księgę Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych, która stanowi zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania, adresowany do instytucji pożyczkowych w Polsce.

W 2015 roku otrzymaliśmy Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który wyróżnia przedsiębiorstwa i instytucje aktywnie wspierające budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku.