Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

AARSLEFF sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
mazowieckie, Polska
[email protected]

www.aarsleff.com.pl

NIP: 9511312627

Aarsleff Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Per Aarsleff z siedzibą w Danii.

W Polsce firma Aarsleff prowadzi działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych oraz bezwykopowych. Specjalizujemy się również w projektowaniu i wykonawstwie robót hydrotechnicznych w wodach śródlądowych i morskich. Należymy do grona liderów w wyżej wymienionych obszarach pod względem jakości świadczonych usług, jak i obrotów. Naszym dużym atutem jest możliwość korzystania z doświadczeń wszystkich wchodzących w skład grupy Per Aarsleff firm działających na całym świecie.

Jesteśmy na rynku polskim niekwestionowanym liderem w zakresie technologii pali prefabrykowanych. Posiadamy duży i nowoczesny park maszynowy, co pozwala na realizację złożonych projektów geotechnicznych w sektorach: przemysłowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Współpracujemy z liderami rynku budowlanego w Polsce.

Działamy na terenie całego kraju poprzez sieć Biur Regionalnych. Mamy również własne wyspecjalizowane Biuro Projektowe.

Nasza Misja

Aarsleff wykonuje prace inżynieryjne oraz budowlane przy zachowaniu wysokiej jakości. Zawsze mamy na uwadze satysfakcję klientów, tworząc tym samym oczekiwaną wartość dla naszych pracowników, udziałowców, partnerów biznesowych i pozostałych interesariuszy. 

Nasze wartości

Życie i zdrowie

Życie jest dla nas najwyższą wartością. Bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz użytkowników budowanych przez nas obiektów jest naszym priorytetem. Zapewniamy godne warunki pracy i rozwoju zawodowego. Dbamy o równowagę między aktywnością zawodową i życiem osobistym.

Zaufanie

Relacje pracownicze w naszej firmie opieramy na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Każdego dnia, dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, a także wykorzystywaniu zaawansowanych technologii oraz dbałości o najwyższą jakość, budujemy zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Zrównoważony rozwój

Realizujemy cele udziałowców, dbając przy tym o rentowność firmy. Wypracowany zysk pozwala nam na zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy oraz inwestowanie w rozwój firmy w sposób przyjazny dla środowiska. Wspieramy działania społeczne, które przyczyniają się do budowania trwałych fundamentów dla rozwiązań aktualnych problemów społecznych.

Aarsleff na świecie

Koncern Per Aarsleff jest wiodącą firmą budowlaną w Danii, notowaną na Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Zatrudnia ok. 4000 pracowników na całym świecie, a obroty grupy sięgają miliarda euro, z czego jedna trzecia pochodzi ze spółek zagranicznych. Aarsleff realizuje projekty głównie w basenie Morza Bałtyckiego. Podejmuje się jednak działań również w innych częściach Europy oraz na innych kontynentach.

Aarsleff specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych w sektorach: przemysłowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Od ponad 10 lat firma buduje również silną pozycję w obszarze rozwiązań prośrodowiskowych, w szczególności w obszarze energii odnawialnych (morskie elektrownie wiatrowe).

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)